ตัวอย่างการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ์

/ตัวอย่างการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ์
ตัวอย่างการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ์2018-03-13T08:16:27+00:00

Customer Complaint Dated November 30th 2016

Complaint Matter Ms. XXX has lodged his complaint with Broker-status on the following grounds: The Client used trading account #XXXXX for trading operations on the Forex and CFD market. Having had little to no experience trading the markets, the [...]

Customer Complaint Dated December 12th 2016

Complaint Matter Ms. XXX has lodged his complaint with Broker-status on the following grounds: The Client used trading account #XXXXX for trading operations on the Forex and CFD market. Having had little to no experience trading the markets, the [...]