ยื่นเรื่องเรียกร้องสิทธิ์

ยื่นเรื่องเรียกร้องสิทธิ์2017-02-04T07:08:52+00:00

ก่อนที่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาคำร้องของคุณ คุณควรจะต้องติดต่อไปยังโบรกเกอร์ของคุณก่อน และได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการตามการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณ ตามกฏของคณะกรรมาธิการแล้ว โบรกเกอร์จะต้องตอบการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณใน 14 วัน

คุณเคยยื่นเรื่องเรียกร้องสิทธิ์นี้กับคณะกรรมาธิการการเงินก่อนหน้านี้แล้วหรือไม่
ข้อมูลผู้ใช้งาน
รายละเอียดการเรียกร้องสิทธิ์
บริษัท สมาชิกคณะกรรมาธิการ ซึ่งคุณต้องการเรียกร้องสิทธิ์
ขยายความการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณ แจ้งข้อมูลให้มากที่สุด ซึ่งจะต้องมี รูปแบบสินค้าหรือบริการ วันที่เปิดปัญหา ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ารู้) ทุกบุคคลและนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ (ถ้าพื้นที่ใรส่วนนี้ไม่พอสำหรับข้อมูล คุณสามารถแนบไฟล์เพิ่มเติมมากับคำร้องนี้ได้)
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
หากคุณต้องการได้รับเงินชดเชย กรุณาแจ้งยอดเงินและแนบการไกล่เกลี่ย
เอกสารสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิ์

กรุณาแนบภาพถ่ายเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณาการเรียกร้องสิทธิ์ของคุณ หากผู้ให้บริการทางการเงินของคุณได้ตอบกลับคำร้องของคุณแล้ว กรุณาแนบคำตอบดังกล่าว